Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomheter innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen

Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomheter innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen

Våre virksomheter

Andresen Karosseri

Leverer alt av karosseritjenester til person- og varebiler uansett merke.

Skadesenteret på Nygård har avtaler med de fleste forsikringsselskaper, og utfører alt innen oppretting, lakkering, smart repair og bilglass. 

Bilpleie og klargjøring for bilforhandlere og utstyrsmontering er lokalisert på Ellingsrud i Ski.

Andresen Bil

Bilforhandlervirksomhet som representerer merkene Mercedes-Benz, Peugeot og Citroën. 

Fra våre lokasjoner i Ski og Askim tilbys bilrelaterte produkter og tjenester, som salg av nye og brukte biler med tilhørende service, vedlikehold og dekkhotell. 

På Ramstadløkka i Mysen driver vi lastebilverksted.

Andresen Mobilitet

Leverer enkelt og forutsigbart bilhold med abonnement og administrasjon til både privatpersoner, bedrifter og det offentlige. 

I tillegg omsettes bruktbiler via egen outlet og nettsalg mot privatmarkedet.

Bruktbilmegling

Kjøper og selger bruktbiler B2B i hele Norge via ulike kanaler. I tillegg driver vi med import og eksport mot utlandet.

Andresen Eiendomsdrift

Eiendomsdrift og utleievirksomhet med fokus på operativ forvaltning av egen og andres eiendom. 

Vi administrerer bolig og næringseiendom og koordinerer alle behov, mennesker og prosesser.  Alt fra teknisk drift og fasilitetsstyring, til utleie og økonomisk-kommersiell forvaltning.

Andresen Konsern

Konsernledelse og fellestjenester med ansvar for overordnet strategi, finans og personalpolicy. 

Tjenester leveres etter behov, hvor også bedriftshistorie og merkevare inngår. Investeringsvirksomhet, prosjekt og utvikling er også organisert her.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Som en ansvarlig aktør har vi et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Alle våre virksomheter, løsninger og tilnærminger er preget av dette tankegodset. Dette er en forpliktelse ovenfor våre ansatte, kunder, samarbeidspartnere og omverden rundt oss. 

Andresen vil arbeide for å være en trygg og solid arbeidsplass i lokalsamfunnet. Videre vil vi bidra til utviklingen i både Ski og Askim gjennom våre eiendomsinvesteringer og virksomheter.

Sponsorat og bidrag

Som en lokal aktør ønsker vi i bidra tilbake til nærmiljøet og lokalsamfunnet, særlig ovenfor barn, unge og frivilligheten. Vi ønsker å legge til rette for at alle får muligheter, like rettigheter og skape et samfunn som har mangfold, inkludering og samhold. 

Gjennom sponsorat vil vi støtte og fremme dette arbeide. Vi støtter bredt fremfor enkeltindivider. Blant annet støtter vi barneidrett og ulike lokale initiativ og tiltak innenfor de rammene vi har til disposisjon. Forespørsler kan fremmes via e-post på hei@mail.1.andresen.no.co

Bærekraft og miljø

Vi har et tydelig miljøfokus hvor samtlige av våre selskaper som har et tilstrekkelig  og relevant aktivitetsnivå skal være Miljøfyrtårn. Det er er viktig for oss å bidra til lokal og grønn verdiskaping, fremme et sunt og bærekraftig forbruk og å være en ansvarlig og miljøbevisst arbeidsplass.

Gjennom vårt HMS arbeide skal vi sikre et godt og trygt arbeidsmiljø og vi skal også legge til rette for lokale bærekraftige arbeidsplasser. Det vi gjør skal bidra til positive ringvirkninger tilbake til lokalsamfunnet. Bærekraft er en del av vår kultur og verdigrunnlag.

Gjennom vårt samfunnsengasjement og innsats for å tilby god arbeidsplasser skal vi bidra til en mer miljøvennlig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling i tråd med Agenda 2030 og FNs globale mål for bærekraftig utvikling for å utrydde fattigdom, bekjempe klimaendringer og sikre en fredelig og inkluderende verden. Vi fokuser blant annet på FNs bærekraftsmål 3, 5, 8 og 12.

Mål 3 - God helse og livskvalitet: Vi skal tilby en trygg og sikker arbeidsplass, og jobbe med kontinuerlige forbedringer innen HMS.

Mål 5 - Likestilling mellom kjønnene: Hos oss er det likebehandling som gjelder, samtidig jobber vi aktivt for økt kvinneandel i bedriften.

Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Hos oss er det lagspill som gjelder og alle skal føle de er en del av noe. Arbeidsplassen skal være en arena for personlig utvikling og kompetanseheving.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi skal kontinuerlig jobbe for bedre prosesser, rutiner og løsninger for bærekraftig verkstedsdrift, eiendomsdrift og  transport. Sirkulærøkonomi, brukthandel, forlenget brukstid og gjenbruk av eiendomsmasse og materialer eller deler og biler vil bidra.

Menneskerettigheter og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven understøtter respekten for grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold. Vi jobber aktivt med aktsomhetsvurderinger for våre selskaper og har utarbeidet retningslinjer og rutiner for å forebygge at vi kan ha negativ effekt på arbeidsforhold eller menneskerettigheter. Både direkte eller indirekte gjennom leverandører og samarbeidspartnere.

Gjennom vårt arbeide med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og aktsomhetsvurderinger har vi skjerpet våre rutiner og vi arbeider kontinuerlig med tiltak og forbedringsprosesser.

Hos oss er det nulltolleranse mot uetisk eller ulovlig forretningsadferd.

Vi vil kreve at alle våre samarbeidspartnere og leverandører også arbeider for menneskerettigheter og anstendig arbeid. Ulike bransjer har ulike risikomomenter og man kan se mer om våre verdikjeder hos våre viktigste samarbeidspartnere.

Bertel O. Steen: Åpenhetsloven - Bertel O. Steen konsern (boskonsern.no)

Danske Bank: Samfunnsansvar (danskebank.com)

Spørsmål og mer informasjon kan fremmes via e-post på hei@mail.1.andresen.no.co

Karriere

Karriere

Mennesker er vår viktigste ressurs! Hos oss står lagspill, mestringsfølelse og mulighet for personlig utvikling i fokus. Over 130 fine mennesker og serviceinnstilte talenter har valgt Andresen som sin arbeidsplass. Mange har startet sin yrkeskarriere hos oss og blitt med i over 50 år. Andresen skal være et trygt og godt sted å jobbe.

Jobb hos oss

Hos oss finnes det utallige muligheter, enten du er nyutdannet eller har lang erfaring. Ditt engasjement og væremåte vil berike vår kultur hvor mennesker og kundebehov står sentralt.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med flere engasjerte og omtenksomme personer som deler våre verdier og visjon. Årlig tar vi også inn lærlinger innen flere fagområder.

Ta kontakt eller send oss en åpen søknad om du ønsker å være vår kollega og medarbeider!

Om oss

Om oss

Andresen AS er et familiedrevet konsern som eier og driver virksomhet innen bil, eiendom og investeringer under merkevaren Andresen.

Som en aktiv og langsiktig industriell aktør er det viktig å være tett på de prosjekter og selskaper man forvalter. Bransje- og lokalkunnskap kombinert med integritet er avgjørende for å lykkes over tid. Nysgjerrighet, skaperlyst og handlekraft vært en del av vår identitet siden starten i 1952.

Konsernet har sitt utspring i verkstedet som ble startet i Ski av Bjørn Andresen. I dag er Andresen AS et holdingselskap med eierstyrt konsernledelse med ansvar for overordnet strategi, finans, merkevare og personalpolitikk for konsernets virksomhetsportefølje. Datterselskaper opptrer ellers på selvstendig basis med eget styre og ledelse.

Gjennom våre virksomheter og datterselskap tilbys bilrelaterte produkter og tjenester i ulike segmenter. Hele spekteret fra salg av nye biler med tilhørende service og vedlikehold. Skade- og lakkreparasjoner, bilpleie og dekkhotell. Bruktbil outlet-salg (B2C) og mobilitetstjenester som bilutleie og biladministrasjon. Til bruktbilimport og bruktbilmegling (B2B). Eiendom omfatter spekteret fra drift og forvaltning av utleieeiendom, både egen eiendomsmasse og på oppdag for andre eiendomsbesittere. Til prosjektutvikling og investeringer i utviklingseiendom og tomter. Overskuddslikviditet forvaltes i egen finansiell investeringsportefølje.